среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki z plastiku na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa plotki z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z Winylu na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachetki z Winylu na plot i furtę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane balustrady PCV na plot i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane sztachetki Winylowe na plot i bramkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий